رئیس اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو خبر داد: اعلام نتایج فاز هفتم رتبه بندی شرکتهای تجهیزات پزشکی

منهدس عظیم زاده رئیس اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: به اطلاع کلیه شرکت های تجهیزات پزشکی می رساند، با توجه به تکمیل بررسی درخواست شرکتهای متقاضی فاز هفتم رتبه بندی، رتبه اخذ شده شرکتها از طریق لینک سامانه رتبه بندی در وب سایت اداره کل با استفاده از کد کاربری و کلمه عبور قابل مشاهده می باشد.

وی خاطر نشان ساخت، شرکتها در صورت داشتن اعتراض نسبت به رتبه خود تا تاریخ ۹۶/۰۵/۰۱ می بایست اعتراض خود را بصورت رسمی و کتبی به اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام نمایند.

منهدس عظیم زاده همچنین گفت با توجه به مصوبه کمیته فنی  رتبه های محاسبه شده مطابق جدول ذیل می باشد.

 

جدول وزن معیارها:

معیارهای رتبه بندی

امتیاز(۱۰۰%)

معیار خدمات پس از فروش

۴۵%

معیار ارزیابی رضایت مشتری

۳۵%

معیار نیروی انسانی

۱۰%

معیار مالی

۱۰%

جدول رتبه ها:

رتبه

۱۰۰≥ رتبه ۱ ≥۸۵

۸۵> رتبه ۲ ≥۷۰

۷۰> رتبه ۳ ≥۵۵

۵۵> رتبه ۴