شرکت آوا ایده دانش از سال ۱۳۹۱ شروع به کار و به عنوان یکی از برترین شرکت های پیشرو و وارد کننده تجهیزات پزشکی,

خود را متعهد به درک و تامین نیازهای مشتریان در چارچوب استانداردهای ملی, بین المللی و

همچنین قوانین و مقرارت اداره کل تجهیزات پزشکی می داند. در راستای اهداف فوق, مدیریت

شرکت مصمم است تا برنامه های زیر را سر لوحه کار خود قرار دهد:

  • ارتقاء رضایت مشتریان از طریق شناسایی خواسته ها و انتظارات ایشان و تلاش به منظوربرآورده سازی آنها
  • افزایش میزان فروش از طریق شناسایی مناسب بازارها و نیاز مشتریان و بهبود روند فوق
  • ارائه بهترین خدمات پس از فروش از طریق انجام سرویس های موثر و هدفمند
  • برنامه ریزی در جهت پرورش نیروهای انسانی مجرب و کارآزموده به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان از طریق آموزش کاهش حوادث ناخواسته و ریسک ها از طریق اقدامات پیشگیرانه و مراقبت های پس از فروش
  • بهبود اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت از طریق بهبود فرآیندها و ساختارهای اجرایی
  • ارتقاء سطح درمان از طریق به روزرسانی روشهای پیشگیری و درمان با امکانات و تکنولوژی های به روز دنیا

مدیریت شرکت بدین وسیله ضمن اعلام تعهد خود به موارد فوق و حصول اطمینان از درک و اجرای خط مشی توسط کلیه کارکنان به مشتریان خود اطمینان می دهد که در شرکت آوا ایده دانش هیچ چیز ارزشمندتر از برآورده شدن خواسته های آنها نمی باشد. امید است این شرکت بتواند به تمامی تعهدات خود در چارچوب اخلاقی و ارزشی وفادار باشد تا همواره در عرصه درمان خدمتگزار باشد.