مرکز آموزش و پژوهش لاپاروسکوپی دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت انجام عملیات آموزش و پژوهش مربوط به جراحی های درون بین اعضای مختلف انسان و بدست آوردن جایگاهی معتبر و جهانی در ارتقای سلامت انسانها و برای تامین اهداف زیر تشکیل شده است:

  1. توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علوم مربوط به جراحیهای آندوسکوپی و لاپاروسکوپی.
  2. ارائه و ارتقای آموزش به نیروهای متخصص در رشته‌های مختلف جراحی با گرایش آندوسکوپی و لاپاروسکوپی.
  3. انجام پژوهشهای بنیادی، اپیدمیولوژیک و بالینی برای اصلاح رویه‌ها و ارائه خدمات بهداشتی درمانی به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه.
  4. جمع‌آوری، تنظیم و طبقه‌بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه برای فراهم آوردن محیطی علمی و استفاده در تنظیم برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های مرکز.
  5. تربیت نیروی انسانی متبحر و پژوهشگر در زمینه‌های آندوسکوپی و لاپاروسکوپی.
  6. ترغیب، تشویق و بکارگیری اساتید و پژوهشگران در زمینه‌های مورد نظر مرکز.
  7. کوشش برای جلب توجه و همکاری سایر مراکز آموزشی و پژوهشی، انجمنهای علمی، مراکز بخش خصوصی مربوطه در داخل و خارج کشور.برقراری همکاریهای علمی با مراکز آموزشی و پژوهشی کشورها، انجمنهای علمی و سازمانهای بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات کشور.

هدف کلی مرکز ارتقای سلامت بشری از طریق انجام پژوهشها و تربیت نیروهای متبحر و ارائه آموزش و انجام پروژه‌های پژوهشی در زمینه‌های مربوط به جراحی‌های درون‌بین، می‌باشد.

http://laparoscopy.ac/fa